Ainbusk Singers Lyrics: Säg vad kärlek är


Säg vad kärlek är
säg om hur den sker
vem den kan få
vem den ger
att just vi två
skulle mötas
nej, inte någon kunde förstå
jag ville aldrig dig älska
men det blev så ändå
vilken kärlek är
den som till oss kom
som fick ett slut
som vände om
all den sin smek
vi gav varandra
två älskande, så vi var
men all den kärlek, som vi gav
finns inget, ingenting finns kvar
säg vad kärlek är
säg om hur den är
vem den kan få
vem den ger
vilken kärlek är
den som till oss kom
som fick ett slut
som vände om
att våga igen 
någon älska
att våga igen
när kvar i mig är bittra tårar
ty ingen sårat mig som du
vad är meningen med
med att älska såhär
att ge sin själ
sin bittra sorg
vilken kärlek är
den som till oss kom
som fick ett slut
som vände om
säg vad kärlek är
säg om hur den sker
vem den kan få
vem den ger
vilken kärlek är
den som till oss kom
som fick ett slut
som vände om
säg vad kärlek är
säg om hur den är
vem den kan få
vem den ger
vilken kärlek är
den som till oss kom
som fick ett slut
som vände om
säg vad kärlek är
Lyssna på låten på Youtube